Smarte sensorer fra Verdal sparer samfunnet for milliarder

sensorer

Sensor Innovation har utviklet et unikt deteksjons- og varslingssystem for fukt og temperatursvingninger i bygninger. Med seg på laget har de både SINTEF og store nasjonale og internasjonale aktører i…

Les mer

Gjør resirkulert plast fra havbruk om til ny råvare

Tau av plast

Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) produserer høyverdig plastråstoff av plastavfall fra fiskerinæringen. I samarbeid med Proneo skal teknologien videreutvikles i et nasjonalt pilotprosjekt. NOPREC startet i 2017 prøveproduksjon av plastgranulat fra blant…

Les mer