Mindre forurensning med bedre gjenbruk

Hvor mange tonn med forurenset jord, stein, pukk, tegl og betong kunne blitt gjenbrukt i stedet for å bli kjørt på deponi, og hva hadde det betydd økonomisk og for…

Les mer

Innsamling av nøkkeltall for Verdal Industripark

Kraner i skyene

På vegne av Verdal kommune lager vi årlig en oversikt som viser samlet omsetning, investeringer og antall ansatte for bedrifter tilknyttet Verdal Industripark. Opplysningene blir presentert som en samlet sum for alle bedrifter gruppert på bransje.  …

Les mer