Proneo forsterker samarbeidet med DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS

Proneo og DIGITALNORWAY-Toppindustrisenteret AS har i dag fornyet og forsterket samarbeidet.  Samarbeidet skal bidra til økt innsikt og digitalisering i målgruppen små og mellomstore bedrifter. Utgangspunktet er at samarbeidet skal være langsiktig, slik at…

Les mer